Laddar, vänta lite...

Ordervillkor

Det är viktigt att du tar del av våra aktuella villkor innan du gör en beställning. 

Följande villkor reglerar förhållandet mellan dig som kund och Kodmyran AB när du handlar på vår webbplats över internet: 

Kunden/Kontoinnehavaren godkänner i och med sin beställning elektronisk kommunikation som medel att ingå juridiskt bindande avtal, göra beställningar samt skapa andra registreringar.

Kunden/Kontoinnehavaren godkänner dessutom elektronisk leverans av meddelanden, regler och transaktioner till och från Kodmyran. Vidare avsäger sig Kontoinnehavaren alla rättigheter enligt de lagar som kräver icke-elektronisk originalnamnteckning.

Beställningar

Beställningar är bindande. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Kodmyran AB lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

Betalvillkor Kodmyran Commerce butiker och tilläggstjänster

Avtalet löper på 1 månad. Om avtalet inte sägs upp, och uppsägning inte är Kodmyran tillhanda senast 1 månad (30 dagar) före avtalstidens utgång, förlängs avtalet automatiskt med 1 månad i taget. Om uppsägningen görs efter ingången ny avtalsperiod så sker ingen återbetalning för den innevarande perioden.

Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen. 

För att butik ska kunna köpas måste Kodmyrans avtal godkännas. 

Butikerna faktureras kvartalsvis eller betalas månadsvis via kortbetalning i förskott, tilläggstjänster betalas på samma sätt. Fakturaavgift på 39 kr tas alltid ut vid fakturabetalning oavsett om den sker med epost eller postfaktura. Vid kvartalsvis fakturering återbetalas inte resterande pengar om avtalet sägs upp i förtid innan de förbetalda kvartalet löpt ut

Betalvillkor för designuppdrag:

Betalningen för designuppdrag över 5000 kr kommer att delas upp på 2 lika stora delar. Halva summan faktureras direkt med 30 dagars betalvillkor. Andra halvan faktureras direkt med 60 dagars betalvillkor. Projektet påbörjas efter att kunden betalt första delfakturan.

Designuppdrag under 5000 kr faktureras direkt med 30 dagars betalvillkor.